PR i startups

Här är en liten snabbkurs i PR för startups som funderar på området.

Mina viktigaste insikter:

 1. Förstå målgruppen. Oavsett om det är massmedia, enskilda journalister eller ”micro-influencers”. Vad är deras ”job-to-be-done” och hur kan jag hjälpa dem göra sina jobb.
 2. Ha ett tydligt huvudbudskap. Och håll fast vid detta för att nå igenom. Man kan sedabn ha en budskaps-hiearki med andra budskap som bidrar till huvudbudskapet.
 3. Nyhetsrelevans. Även om vi tycker detta är viktigt – varför är det värt att läsa för en eventuell mottagare? Vari består nyheten?

Inbjudan

Som startup har man en vision om en lite bättre värld, och en story som engagerar målgruppen. Ofta finns det också media som vänder sig mot HR, matproducenter, skolledare eller fastighetsägare – men tröskeln för att kontakta journalister eller opinionsbildare känns hög.

Vi skall försöka ge konkreta tips och exempel på hur man kan använda PR utan att vara expert. Vi svarar på frågor och diskuterar olika approacher.

Målgrupp: VD/grundare + marknadschefer.

Experter

Jonas Paulsrud – Kommunikationskonsult
jonas@paulsrud.com

Jonas är fristående kommunikationskonsult och har jobbat i 20 år med att hjälpa företag att lyckas med sitt PR- och marknadsarbete. Han har arbetat med stora, globalt verksamma företag men också små, spännande startups – varav flera blivit större. Ofta är uppdragsgivarna verksamma inom B2B. Områden han arbetat med omfattar bland annat IT, automation, miljöteknik, programvara och logistik. Tjänsterna varierar från strategisk planering, projektledning och konceptutveckling till medierelationer, textproduktion och PR.

Hanna Lindquist – Kommunikationsstrateg på Arena Opinion
hanna.lindquist@arenagruppen.se

Hanna har mångårig erfarenhet från förtroendeuppdrag inom civilsamhället och ideell sektor, med särskilt intresse för bostadspolitik, medlemsengagemang och opinionsbildning. Hon kommer senast från Trine, ett startupbolag som byggt en investeringsplattform för solenergilösningar. Hos Trine var Hanna ansvarig för kommunikation, marknadsföring och kundrelationer.

Att tänka på vid mediekontakter

Här kommer lite tips från Jonas:

Inför mötet/intervjun

 • Försök i möjligaste mån ta reda på ämne (och förstå vinkel). T ex ”ny ransomware-attack”.
 • Var inläst och förberedd på just din journalist/media. Är det t ex ”tekniktungt” eller ”kvällstidning”?
 • Ha ett tydligt huvudbudskap (men gärna flera intressanta sidokrokar)
 • Tänk gärna stort, visionärt (men med verklighetsförankring)
 • Förbered om möjligt bildmaterial, illustrationer, rapporter, statistik
 • Om fotografering, tänk ut en plats som gör sig på bild
 • Plats för intervju. Journalister gör (när det går) gärna besök på arbetsplats/kontor.
 • Förbered ev tredje part (kan vara kund eller partner) samt kollegor
 • Förbered ”Q & A”. Basfrågeställningar handlar ofta om Vad? Var? Vem? När? Hur?
 • Tänk gärna på vad som kan vara bra ”soundbites”? Tänk i rubriker…
 • Erbjud om möjligt förhandsinfo och bakgrund som kan hjälpa journalist att komma påläst
 • Diskutera och bestäm internt vem/vilka som är bäst skickade att ta intervju. Undvik helst att vara fler än två. Var synkade. Särskilt vad gäller information ni absolut inte vill ge.
 • Ha koll och säkerställ att den egna webben inte har någon motsägelsefull eller förvirrande information

Under mötet/intervjun

 • Prata enkelt, undvik jargong och uttryck som är svårare eller mer interna än nödvändigt
 • Peka gärna på ”hands on” exempel
 • Be om betänketid när du är osäker, men respektera alltid deadlines!
 • Säg alltid sanningen men inte nödvändigtvis alla sanningar
 • Bjud på branschkunskap, ta expertrollen. Sannolikt vet du betydligt mer än journalisten om ämnet som avhandlas.
 • Ha gärna stödnoteringar.
 • Stå för allt du säger. ”Off the record” finns alltså inte. Intervjuer pågår också under hela mötestiden/besöket. Släpp inte garden bara för att journalisten släppt pennan…
 • Avrunda gärna (om det känns naturligt) med: ”Det var ju en del namn, fakta och information vi hade på bordet. Om du vill kikar jag gärna på artikel och fakta innan ni publicerar?” Detta bör dock framföras med fingertoppskänsla och ödmjukhet.

Efter mötet/intervjun

 • Vid möjlighet att läsa igenom och faktagranska. Ha endast synpunkter på ren fakta och information som är direkt felaktigt uppfattad. Gå aldrig in med generella synpunkter på vinkel, språk och dyl. Förvänta dig heller inte att citat är exakt ordagrant återgivna. Det är de sällan.
 • Skulle andra, mer övergripande saker ändå behöva diskuteras, ta det telefonvägen!
 • Kommentera gärna till journalist efteråt. Håll dock en positiv eller neutral ton. Tänk på att journalisten ifråga kanske är någon du kommer ha kontakt med i flera år framåt.
 • Dokumentera. Se till att ha koll på journalist och artikel. Kan vara till stor nytta i kommande sammanhang.