Close
Skip to content

Lab 00 – getting to know the team

Målsättning

Lära känna varandra och se om det finns förutsättningar att jobba vidare tillsammans

Utveckla/bygga en uppkopplad prototyp på 3 kvällar. Denna skall vara så bra att den går att lansera på t.ex. Kickstarter, och skall utnyttja den prototyp-plattform som Shoreline Labs utvecklat.

Deltagare

 • Marco Admyre, Architechture & platform (LinkedIn)
 • Peter Gustafsson, Strategy (LinkedIn)
 • Martin Hansson, Developer (LinkedIn)
 • Andreas Hallberg, Databases (LinkedIn)
 • Niklas Istenes, Developer (LinkedIn)
 • Jörgen Larsson, Business Developer (LinkedIn)
 • Peter Leinonen, Developer (LinkedIn)
 • Margareta Löfvenholm, UX & Service design (LinkedIn)
 • Daniel Nilsson, Electronics (LinkedIn)
 • Richard Röjfors, Embedded open source (LinkedIn)

Tidsplan

Idén är att åstadkomma mycket på kort tid, så tempot kommer att vara högt. Men vi vill ändå göra saker på rätt sättm och utgå från de funktioner som användarna kommer att uppskatta. Här är lite inspiration från Nordstrom Innovation Lab:

https://www.youtube.com/watch?v=szr0ezLyQHY

Hemläxa

Var och en klurar ut en produktidé som bör ha

 • en klar nytta
 • en klar målgrupp
 • ett scenario där den tänkta produkten används
 • en idé om affärsmodell
 • innefatta användandet av IP-adress i något ovanligt
 • innefatta en webbtjänst eller app
 • möjligen innefatta RFID eller NFC
 • möjligen innefatta IFTT

T0 = lunch fredag 28/4, 11.30-12.30

Informell get-together.
Shoreline bjuder på lunch på Barabicu.

T1 = måndag 15/5, 18.00-21.00

Intro (PG)
Alla presenterar sitt förslag till projekt = 3 minuter/pp.
(detta sker på en powerpoint-slide med bild/skiss och >32pt typsnitt)
Omröstning
Proto-persona, Impact map (ML).
Identifiera kritiska teknikval.
Hypoteser att testa inför T2.

Hemläxa: verifiera användare/kund.
Teknikspaning.

T2 = torsdag 18/5, 18.00-21.00

Presentera (reviderade) insikter.
Speca MVP (minimum viable product)
Konkret jobb kring affärsmodell, interface, teknik
Hypoteser att testa inför T3.

Hemläxa: testa mvp eller mockup på användare.

T3 = måndag 22/5, 18.00-21.00

Presentera (reviderade) insikter.
Konkret jobb kring affärsmodell, interface, teknik.
Leverans:
– affärsmodell + kalkyl
– fungerande prototyp
– alla komponenter som krävs för en kickstarter-kampanj.

Kommunikation

Slack på shoreline-crew.slack.com

Möjliga kvällar maj

Tor 4
Mån 8
Tor 11

Mån 15
Tor 18
Mån 22
Mån 29

Ange när du kan på Doodle. 

Möjlig lunch april

Tor 13
Fre 21

Fre 28

Ange när du kan på Doodle.  

Rättigheter (förslag)

Alla deltagare äger solidariskt resultatet av det som byggs i denna lab.

Skulle någon vilja kommersialisera lösningen efter avslutat lab, skall detta göras i separat aktiebolag där Shoreline Lab (för alla deltagares räkning) äger 30% och de som är aktiva i kommersialiseringen 70%. Eller motsvarande konstruktion.