3 böcker för ledare 2020

Jag brukar ju sammanställa listor över bra böcker för entreprenörer (här är listor för 2017 och 2018).

Men nu så kom jag på mig själv med att dessa böcker båda var mer allmängiltiga, och hängde ihop på ett spännande sätt.

I en allt mer osäker värd (det som kan kallas VUCA för Volatility, uncertainty, complexity och ambiguity) så ställs nya krav på ledarskap. Jag måste skapa en kultur som gör att mitt team presterar, och vågar agera, i en otydlig värld. Och det är detta ledarskap som kan vara skillnaden mellan att ett team lyckas, och ett annat inte gör det. Och skillnaden mellan att jag attraherar riktigt bra personer, eller att de väljer att jobba för någon annan.

Jag ser ju detta i alla de startups som jag är engagerad i, men också i mitt eget havskappseglingsteam.

Det är detta som är temat för dessa tre böcker; som angriper problemet ur tre helt olika, men ändå komplettrerande, perspektiv.

What you do is who you are

Ben Horowitz är investerare på a16z, och har alltid intresserat sig för som krävs för att startups skall lyckas. Hans första bok ”The Hard Thing About Hard Things” var grym

Den här gången går han på djupet kring kultur. Något som alla tycker är viktigt, men som också kan verka flummigt. Framförallt för förstaågångs-entreprenörer som ofta tror att bra kultur löser sig självt – och sedan blir förvånade efter ett par år…

I ”What you do is who you are” tar Ben ett antal historiska personer till hjälp för att visa att det är ledningens beteende som skapar kulturen. Vad man säger, gör och tillåter är det som formar en kultur.

Många bra och konkreta exempel, som gör det enkelt att förstå betydelsen av kultur, men som också ger idéer kring vad man skulle kunna göra själv för att medvetet forma sin kultur.

In Ben Horowitz’s second book, What You Do Is Who You Are, the entrepreneur-turned-venture capitalist and author of the New York Times bestseller, The Hard Thing About Hard Things, addresses a question crucial to every organization: How do you create and sustain the culture you want?
To Horowitz, culture is how a company makes decisions, and he explains how to make your culture purposeful by examining four intriguing models of leadership and culture-building well outside the usual business case studies: Haiti’s Toussaint Louverture, who was the leader of the only successful slave revolt in history; the Samurai, who ruled Japan for seven hundred years and shaped modern Japanese culture; Genghis Khan, who built the world’s largest empire; and Shaka Senghor, an American ex-con who created the most formidable prison gang in the yard and ultimately transformed prison culture.
What You Do Is Who You Are takes readers on a journey through culture, from ancient to modern. Along the way, it aims to help readers do what they need to do to become the kind of leader they want to be—and others want to follow—and answers a question fundamental to any organization: Who are we?

The fearless organization

Amy C. Edmondson är forskare på Harvard, och har länge studerat vad det är att vissa team gör bättre ifrån sig än andra; åstadkommer mer, lär sig snabbare och gör färre fel.

Detta arbete har lett fram till begreppet ”psykologisk säkerhet” och att detta är en av de absolut viktigaste faktorerna; att kunna ta upp viktiga frågor utan rädsla för konsekvenser är centralt i dessa miljöer.

Boken går på djupet kring kulturer som leder till (eller hindrar) psykologisk säkerhet, ger konkreta exempel på hur man får personer att våga komma med idéer, ställa frågor och medge misstag. Här finns också steg-för-steg exempel på hur man kan arbeta med detta.

Jag har till exempel kört enkäter både i min kappseglingsbesättningen och i mitt säljteam, för att mäta hur vi ligger till. Mycket givande.

Även Google gjorde en stor studie kring vad som gör team effektiva, Project Aristotle.Man kom fram till samma sak. Mer om detta på Re:Work.

 

The infinite game

Simon Sinek är inspirerande. Och han har en förmåga att se världen, och vårt företagande, så där litegrann från sidan. Vilket är mycket nyttigt.

Han är såklart mest känd för ”Start With Why” och har successivt fokuserat allt mer på ledarskapets betydelse. I denna bok ställer han två tydliga ledningsfilosofier mot varandra, och jag ser tydliga kopplingar mellan de som vill spela ett ”infinite game” och lyckas skapa en kultur, och ett ledarskap, som verkligen gör skillnad över tid.

The more Simon started to understand the difference between finite and infinite games, the more he began to see infinite games all around us. He started to see that many of the struggles that organizations face exist simply because their leaders were playing with a finite mindset in a game that has no end. The leaders who embrace an infinite mindset, in stark contrast, build stronger, more innovative, more inspiring organizations. They have the resilience to thrive in an ever-changing world, while their competitors fall by the wayside. Ultimately, those who adopt an infinite mindset are the ones who lead the rest of us into the future.