En process för Minimum Viable Product

Alla resor börjar med ett första steg.

Det jag debatterar mest med grundare i tidig fas är om det finns ett skarpt behov på marknaden eller inte 🤷‍♀️ Alla entreprenörer (inklusive undertecknad) överskattar kundernas vilja eller förmåga att adressera sina problem 😮

Bästa sättet att testa (och att få sina första kunder) är genom att lösa ETT viktigt problem för EN specifik kundgrupp 🎯 men en fokuserad MVP (Minimum Viable Product).

🔥🔥🔥 Här är en strukturerad approach från Steve Blank & Shawn Carolan: A Path to the Minimum Viable Product.