Back in business

Jag älskar teknik. Men jag älskar smart användning av teknik ännu mer. När den verkligen gör nytta för människor eller i en verksamhet.

Efter att ha läst Datateknik på Chalmers på sent 80-tal (på den tiden när ingen riktigt visste vad som skulle ingå i en sådan utbildning), så hamnade jag direkt i gränslandet mellan business och teknik.

Jag tror det kallades “verksamhetskritiskt” ett tag, och det som var kul var att rätt personer fanns med i rummet. En VD, en CFO, sådana som såg IT som ett skarpt verktyg som kunde åstadkomma stor nytta.

Sedan blev IT sakta men säkert en comodity. Vinsterna blev mindre, risken blev mindre och det kostade allt mindre. Under många år sparades det 15% på IT varje år, utan att man egentligen fick särkilt mycket mindre för pengarna (IT-avdelningarna klagade så klart). Till slut outsourcade man och flyttadfe sina applikationer till molnet.

Någonstans där tröttnade jag lite, och tog en paus.

När nästan ingen i verksamheten brydde sig, och där CIO väldigt sällan fanns med på de viktigaste ledningsgruppsmötena.

Och där det blev poppis att ha så lite IT-kompetens i huset som möjligt.

Och i samma stund slog “digitaliseringen” till, och många insåg plötsligt att IT och smart teknik nog var ganska viktigt. Inte minst i den löpande dialogen med kunden.

Plötsligt är det på ägarnas och styrelsens bord.

Och helt avgörande för många organisationer.

Så, vill man ha en fot i strategi och affärsmodell. Och en annan i ny teknik. Så har det nog aldrig funnits en bättre tid än just nu.

Dags att kavla upp ärmarna…