d.school | vi skapar innovatörer

Ett av de bästa sätten att spendera en fredag i Palo Alto är att besöka Stanford University och Hasso Plattner Institute of Design.

Eller d.school, som det heter i folkmun.

Det är ingen skola man söker till, utan man går enstaka kurser där som en del i de andra utbildningar som finns på Stanford. Det gör att man får en skön blandning av människor, och det blir ett bra sätt att lära sig jobba med folk från andra discipliner.

Jag gillar speciellt deras angreppssätt; “vi skapar inte innovation — vi skapar innovatörer”. Fokuset handlar om angreppssättet, som borde vara mer relevant än någonsin?

Det här vill man förmedla i sitt executive-program:

Create a customer-centric organization using design thinking, and develop strategies to reduce bureaucratic processes and support innovation.

Observe and understand the needs of customers, develop fast experiments and prototypes with users, and develop prediction markets.

Gain cutting-edge insights about the sources of customer satisfaction and brand personality.

Create a culture of innovation that harnesses the creativity of your customers and employees.

Jag vet inte var stora organisationer står kring Design Thinking, men det känns som ett verktyg som skulle kunna vara användbart för att åter-upptäcka kundbehov, ta fram nya produkter och affärsmodeller och skapa grogrunden för en innovativ kultur.

Prata vidare med: OpenLab.

Dags att läsa: